Herlev Idrætsforening...

- er Herlev kommunes største forening med 8.393 medlemmer (opgjort pr. 31/12-2015)
- er medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI)
- er hovedforening for 24 idrætsafdelinger, som repræsenterer 22 forskellige idrætsgrene, samt en
tværgående afdeling (HITA)
- tilbyder træning til alle aldre og på alle niveauer - både bredde- og eliteidræt

- blev stiftet 23. maj 1949 ved en fusion af Herlev Idræts Klub (HIK) og
Herlev Gymnastikforening (HGF)
- ledes i det daglige af et forretningsudvalg bestående af fem personer, som sammen med
formændene for de de enkelte fdelinger udgør hovedbestyrelsen
- udnævner hvert år "Årets HI-aktive" og "Årets HI-leder"
- uddeler hvert år legater til aktive idrætsudøvere og/eller idrætsledere
- deltager hvert år aktivt i lokale arrangementer, f.eks. i forbindelse med Herlev Festuge og lignende

- er repræsenteret i bestyrelsen for FONDEN HERLEV BLADET

- har repræsentanter i Herlev kommunes idrætsforum

- er repræsenteret i Team Herlevs bestyrelse
- er medstifter af Herlev squashhalfond, som har opført squashhallen
- uddeler sammen med Nordea og Herlev Bladet "Månedens Sportsprofil" og "Årets Sportsprofil"
- har "IDRÆT FOR ALLE HELE LIVET!" som motto.

Nyheder