HI's ærestavle

Hvert år på HI's ordinære repræsentantskabsmøde hædres et medlem, som i løbet af årene har ydet en stor ledelsesmæssig indsats i foreningen, med optagelse på HI's ÆRESTAVLE. Ingen leder kan optages mere end én gang, bortset fra eventuelt æresmedlem. Det pågældende medlem modtager HI's tinkrus og elitenål samt et rejselegat.
Samtidig hædres et medlem eller et hold, der det foregående år har ydet en stor sportslig indsats med optagelse på HI's ÆRESTAVLE. Ingen kan optages mere en én gang med navn, bortset fra eventuelt æresmedlem. Er det en enkeltperson, tildeles denne HI's tinkrus og elitenål samt et rejselegat. Hvis et hold findes værdigt til ÆRESTAVLEN, modtager alle deltagerne på holdet samt holdlederen en elitenål og afdelingen modtager HI's tinkrus samt et rejselegat i en størrelse fastlagt af hovedbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen træffer selv afgørelse om, hvem på holdet, der skal have tinkrus og rejselegat.
Afgørelsen om optagelse på ærestavlen træffes hvert år på det i kalenderåret sidst fastlagte hoved-bestyrelsesmøde. Hvert medlem af henholdsvis Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen kan indstille én kandidat til hver at de to æresbevisninger. Indstillinger fra hovedbestyrelsesmedlemmer skal være formanden i hænde senest 14 dage før hovedbestyrelsesmødet.
HI's ÆRESTAVLE blev indstiftet i 1951 som en "ÆRESSØJLE". Indtil 1968 blev der hvert år optaget en leder eller en aktiv på søjlen, som fra 1969 blev ændret til ’ÆRESTAVLEN’.
Se hvem der er optaget på ærestavlen her: HI's ÆRESTAVLE.

Nyheder

Sponsorer